Sadzenie, utrzymanie, produkcja i późniejsza obróbka drewna należy do kompetencji właścicieli i zarządców lasów organizacjach, które prowadzą produkcję różnych gatunków drzew i przetwarzania ich na towary lub ogrzewania drewna. Dalej proponuje zmiany nasadzeń miejskich i leczenia choinek.