Piasek i żwir są jednymi z najważniejszych materiałów budowlanych. Specjaliści oferują usługi, które obejmują sprzedaż piasku i żwiru, ich transport na miejsce budowy, utylizacji odpadów, frakcji żwiru w filtrze, i piaski, i ukládku gleby, dalej i sprzedaż agregatów i innych zásypových materiałów.