Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego dzieje się w kopalniach, które między innymi zapewniają i dalsza sprzedaż węgla kamiennego i brunatnego i antracitu łożyska ankiety, wydobywanie surowców, wydobycie aktywności i innych prac geologicznych, takich jak wydobycie wyświetlanie i měřictví.