Finančné poradenstvo v oblasti osobných a podnikových financií zahŕňa rady ako znížiť výdavky a zvýšiť príjmy. Súčasťou služieb je stanovenie finančných cieľov, rady, ako na efektívne financovanie, analýza príjmov a výdavkov a vypracovanie finančného plánu

SAFIN INVEST s.r.o.
Kompletné správu pohľadávok poskytuje na celom území Českej republiky spoločnosť SAFIN INVEST s.r.o. Naša inkasná kancelária je spoľahlivým partnerom v oblasti vymáhania a odkúpenia pohľadávok, odkúpenia dlhov a inkasa pohľadávok. Inkasná kancelária SAFIN INVEST sa predovšetkým zaoberá: - vymáhaním, inkasom, odkúpením a správou pohľadávok - ...