Ostatné remeslá, ako košikárstvo, kovotepectvo, vypracovanie rodokmeňov, sochárstvo, veštenie, spracovanie kože a kožušín, grafologické rozbory rukopisov a iné manuálne práce aj remeslá vypĺňajú medzeru medzi klasickými remeslami a priemyselnou výrobou.