S propagáciou vášho tovaru alebo služieb vám pomôžu reklamné agentúry, ktoré zabezpečia efektívnu reklamu prostredníctvom masmédií, sociálnych sietí, pomocou PR článkov a odkazov, reklamných letákov, bannerov či prostredníctvom televízneho vysielania.

Evropská databanka a.s.
Marketingová agentúra Evropská databanka, a.s. (EDB) poskytuje informácie o českých firmách v ČR aj zahraničí a prezentuje firmy na Internete. Okrem firemných zápisov vo vlastnom katalógu firiem poskytujeme aj informácie o firmách, venujeme sa tvorbe webových stránok, službám z oblasti redakčného marketingu, SEO optimalizácie, bannerovej a PPC ...