Developerská činnosť zahŕňa nákup pozemkov pre výstavbu a následný predaj či prenájom nehnuteľností, realizáciu domov aj drevodomov na kľúč, finančné a nákladové štúdie, projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie, výber dodávateľov a riadenie stavby.