Energetické služby zahŕňajú distribúciu elektrickej energie, tepla a plynu pre firmy a domácnosti, ďalej výstavbu vedenia VVN, opravy jadrových reaktorov, projektovanie a následné montáže VVN. Vyberte si pre svoju firmu či domácnosť optimálneho dodávateľa.