words words words, s.r.o.


Cakany 113, Cakany 930 40

Produkty
  • wytyczanie celów biznesowych, rozwiązania strategiczne, poprawy wydajności firmy, procedury planowania, efektywne wykorzystanie IT
  • tłumaczeniatekstów fachowych, sprawdzone tłumaczenia urędowe , tłumaczenia oficjalnych dokumentów, usługi tłumaczeniowe
  • usługi wydawnicze, usługi poligraficzne, sprzedaż literatury, dystrybucja książek, wydawnictwa nieperiodyczne

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha