ATEKO a.s.


Resslova 956/13, Hradec Kralove 501 01

Produkty
  • dokumentacja projektowa, oczyszczalnie ścieków, badania środowiskow , ochrona środowiska naturalnego
  • domy jednorodzinne, dokumentacja projektowa, biura projektowe, projektowanie i nadzór budowlany
  • budowa elektrowni wodnych, ekologiczna produkcja energii, dystrybucja energii dla gospodarstw domowych
  • energia słoneczna, panele słoneczn , urządzenia fotowoltaiczne, energia odnawialna, systemy hybrydowe
  • produkcja energii elektrycznej, alternatywne źródła energii, wykorzystanie wiatru, turbiny wiatrowe i wiatraki, elektrownie wiatrowe
  • domy pasywne, domy niskoenergetyczne, domy podziemne, energetyczne samowystarczalne budynki
  • rozmieszczenie skrzynek , zamrażarka, szafki pojazdów chłodniczych, instalacja chłodni , sprzedaż urządzeń chłodniczych

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha