Medicinske centrum Praha s.r.o.


Mezi vodami 205, Praha 4 - Modrany 143 00

Produkty
  • dział centralny w szpitalu, klinika pediatri , klinika okulistyki , neurologia , klinika dermatologii, prywatna klinika
  • oceny kondycji zdrowotnej, badania psychologiczne, ocena psychiatryczna, leczenie urazów

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha