Obec Býkov-Láryšov


Obec Býkov - Láryšov leží v severovýchodnej časti Mikroregiónu Krnovsko asi päť kilometrov od Krnova. Tvoria ju dve časti: Býkov a dva kilometre vzdialený Láryšov. V súčasnej dobe v obci na katastri 907, 5 hektárov, ktorý ohraničuje riečka cudzine a hájnickom potok, žije približne stošesťdesiat obyvateľov. V kopcovitom teréne dosahuje najvyššiu nadmorskú výšku 486 metrov vrch Ovčiar nad Bykov a o dvadsať metrov vyšší vrch Rybničná nad Láryšov.
V súčasnej dobe väčšina obyvateľov obce dochádza za prácou do Krnova alebo súkromne podniká. V prostredí s čistým ovzduším sú vhodné podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu. Býkov - Láryšov je zaujímavý predovšetkým z hľadiska turistiky. Sú tu vybudované cyklotrasy a značené turistické chodníky pre peších. Má aj niekoľko dochovaných pamiatok. Významnou je kaplnka z roku 1848 a hasičská zbrojnica z roku 1921 v Láryšov. Kostol Panny Márie Karmelskej postavený v Býkovej v roku 1727 potom patrí medzi kultúrne pamiatky.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Obec Býkov-Láryšov
WEBOVÁ STRÁNKA
Obec Býkov-Láryšov
www.bykov-larysov.cz
Adres

Adres

Býkov 68
Býkov-Láryšov 794 01

obec@bykov-larysov.cz
+420 554 620 755


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha