ZPA Nová Paka, a.s.


Výroba:
- odporové snímače teploty
- termoelektrické snímače teploty
- snímače relatívneho a absolútneho tlaku vlastnej konštrukcie
- snímače tlaku a tlakových diferencií
- merače prietoku kvapalín, pár a plynov
- servomotory s konštantnými otáčkami
- tiahlové a pákové servomotory
- panelové ukazovacie prístroje analógové a digitálne
- zapisovacie prístroje s liatinovým a bodovým zápisom
- regulátory fyzikálnych veličín.

Meranie:
- množstva tepla odovzdaného vodou
- množstva tepla odovzdaného parou
- vodivosti kvapalín.

Meteorologické služby.
Meteorologické stredisko K3 - realizuje:
- prvotné a následné overovanie stanovených meradiel podľa §9 českého zák.č. 505/1990 zb.
- kalibrácia pracovných meradiel pre organizácie v rámci noriem ISO.
Servis, poradenstvo, montáž našich výrobkov a uvedenie do prevádzky.

Realizujeme:
- záručné a pozáručné opravy prístrojov, revízie a nastavenie okruhov priamo u zákazníka.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA ZPA Nová Paka,  a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
ZPA Nová Paka, a.s.
www.zpanp.cz
Adres

Adres

Pražská 470
Nová Paka 509 01

obchod@zpanp.cz
+420 493 761 111


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha