Karel Dachovský

CZK



Výkup kovů Chrast

Službami v oblasti nakladania s odpadmi sa zaoberá firma Karel Dachovský. Prevádzkujeme zberňu druhotných surovín a zameriavame sa na výkup papiera, železa, hliníka a medi.

služby:
- zberné suroviny
- zberňa druhotných surovín.

výkup:
- kovový odpad
- železo
- hliník
- meď
- papier.

Spätný odber elektrospotrebičov z domácností, firiem a ostatných zdrojov.

pobočka:
Továrenské 11, Chrudim.


Katalóg firiem:    

Recyklácia a likvidácia odpadov

,

Zber a výkup odpadov

,