Geodézie Dvůr Králové s.r.o.
Geodetické práce


Geodézie Dvůr Králové nad Labem.

Zabezpečíme komplexný geometrický plán, ktorý je nutný napríklad pre zápis stavby do katastra nehnuteľností, pre predaj alebo kúpu časti pozemku, pre vyznačenie vecného bremena na časti pozemku alebo pre priebeh vytýčenej alebo vlastníkmi upresnené hranice pozemku.
 
Poskytujeme tieto služby:

Zameranie inžinierskych sietí k rodinným domom
geometrické plány
Geodetické práce v investičnej výstavbe
Spracovanie mapových podkladov
zameranie stavieb
vytýčenie pozemkov
mapy pretekov
Digitálne mapy
Vytýčenie stavebných objektov


Naše geodézia pôsobí predovšetkým vo východočeskom regióne, v Dvore Králové nad Labem, v Náchode, Jaroměři, Trutnove i Hradci Králové.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Geodézie Dvůr Králové s.r.o. Geodetické práce
WEBOVÁ STRÁNKA
Geodézie Dvůr Králové s.r.o.
www.geodezie-dvurkralove.cz
Adres

Adres

Legionářská 563
Dvůr Králové nad Labem 544 01

info@geodezie-dvurkralove.cz
+420 499 320 160


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha