Tomáš Šour - elektroinstalační práce

CZK  • meranie elektrickej energie, montáž elektromerov, revízie nízkeho napätia, výmena poškodených ističov, elektromerové rozvádzače