Trzymaj stare meble w idealnym stanie dzięki restaurátorským proszków do prania. Są to rekonstrukcje i naprawy, uzupełnienia brakujących części mebli, rzeźba edycji, obróbki powierzchni lakieru, woskowanie, fermeží, leczenie od dřevokaznému owadów i innych aktów prawnych.