Biopaliwa są produkty otrzymane przetwarzaniem biomasy, można kupić jako biopaliw stałych w postaci logów, brykiety, palety i trocin, gaz, biopaliwa, które powstają w biogazowniach lub płynne biopaliwa, które wykorzystują w transporcie, jak biodiesel lub bioethanol.