>> Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Zapotrzebowanie (usługi) Europejskiego banku ...
>> Szukasz możliwości biznesowe?Więcej możliwości biznesowych...

Biopaliwo

(dokumentacja 1/25 z 428)  stronica 1 / 18

Biopaliwa są produkty otrzymane przetwarzaniem biomasy, można kupić jako biopaliw stałych w postaci logów, brykiety, palety i trocin, gaz, biopaliwa, które powstają w biogazowniach lub płynne biopaliwa, które wykorzystują w transporcie, jak biodiesel lub bioethanol.EMTB Trade s.r.o.

EMTB Trade s.r.o.

Spółka EMTB Trade s.r.o. z siedzibą w Ostrawie w Czechach, które są również członkiem Unii Europejskiej, zapewnia masowy transport drogowy i kolejowy materiałów i towaru po całej Europie. Zajmuje się sprzedażą hurtową paliw stałych. Za granicą mamy również swoich przedstawicieli, a mianowicie: - na Węgrzech, Kiscelli Rodaház (Bésci út 126-128, ...

(dokumentacja 1/25 z 428)  stronica 1 / 18