Zbieranie odpadów komunalnych, w celu jego późniejszego sortowania, przerobu i ewentualnej utylizacji odpadów zmieszanych i sortowanych odpadów odpowiedzialne są wyspecjalizowane firmy, które starają się z uwzględnieniem ochrony środowiska usunąć utworzone odpadów, że czysty sposób.