Poľovníctvo zahŕňa funkcie, medzi ktoré patrí správa lesných a poľnohospodárskych pozemkov a organizovanie poplatkových honov. Ďalej predaj zverinového mäsa, odchyt zveri, preparácie loveckých trofejí, ale aj starostlivosť o lesnú raticovú a pernatú zver.