V prípade psychických problémov je vhodné navštíviť psychologickú poradňu, kde vám pomôžu s individuálnymi psychickými problémami, ako sú depresie, nervozita, úzkosť a nízke sebavedomie, ďalej s migrénami, nespavosťou, tikmi, s výchovou alebo vzťahmi.

Integrační centrum Zahrada v Praze 3
Integračné centrum Záhrada v Prahe 3 je denný stacionár, ktorý sa venuje deťom s kombinovaným postihnutím. Zameriavame sa na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb pre deti od šiestich rokov, ktoré trpia závažným mentálne alebo pohybovým postihnutím. Deťom ponúkame individuálne pedagogickú aj rehabilitačnú starostlivosť. Pomáhame tiež rodinám, ...
PhDr. Kotrčová - Klinický psycholog
Klinický psychológ PhDr. Anna Kotrčová poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť v odbore klinickej psychológie pre deti i dospelých. Diagnostikujeme a následne zvolíme vhodnú terapiu pri úzkostných, depresívnych stavoch, psychosomatických ťažkostiach, rodinných či školských problémoch. Vykonávame tiež hypnózu. Ordinácie klinického ...
Klinická psychologie Pastuchová s.r.o. Mgr. Martina Pastuchová
Spoločnosť Klinická psychológia Pastuchová s.r.o. prevádzkuje ordinácii detskej klinickej psychológie pre Bohumín, Orlov a okolie. Sídlime v Dolní Lutyně. Poskytujeme služby ordinácie klinickej psychológie a detskej klinickej psychológie. Zaoberáme sa Psychodiagnostika detí, dospievajúcich a dospelých na základe zdravotnej indikácie, pracujeme so ...
Digitus Mise, z.ú.
Digitus Misia, z.ú. je poskytovateľ sociálnych služieb. Spoločnosť vznikla primárne za účelom venovať sa sociálnym terénnym službám. Naším presvedčením je, že ponúkať poskytovanie sociálnej starostlivosti v domácnostiach občanov by mala byť prvou ponukou druhu sociálnej pomoci, až v druhom poradí potom všetky ponúkané ústavné zariadenia, domovy ...
PHDR. ALICE STROSSOVÁ - dětský klinický psycholog
PhDr. Alice Štrossova prevádzkuje ordinácii detského klinického psychológa. Poskytujem psychodiagnostické vyšetrenie detí a dospelých a psychoterapiu (individuálnu i rodinnú). Nových pacientov prijímame po telefonickom dohovore. Nájdete nás v dvoch ordináciách v Opave a Vítkoviciach. Ordinácie detského klinického psychológa: - ...
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Centrum intervenčných a psychosociálnych služieb Libereckého kraja je príspevková organizácia Libereckého kraja, ktorá zastrešuje a riadi sociálne služby poskytované v rámci organizácie. Zameriavame sa na odborné sociálne poradenstvo, telefonickú krízovú pomoc a tiež prevádzku intervenčného centra. Intervenčné centrum Liberec je centrum pre ...
Ponúka: -dopravno psychologické vyšetrenie vodičov - sprostredkovanie a psychologický výber zamestnancov - vzdelávanie a rozvoj zamestnancov - psychologické a personálne poradenstvo - profesionálna psychodiagnostika zamestnancov, vodičov z povolania - kraniosakrálna terapia. Prevádzkareň: Priemyselná 493 Pardubice

Numerologická poradňa - numerologický rozbor - osobnostná charakteristika - riešenie partnerských i pracovných vzťahov - zdravotné dispozície a predpoklady Kurzy - numerológia

Občianska poradňa Třebíč je nezisková organizácia so sídlom v Třebíči a pobočkou v Moravských Budějoviciach. Podporuje osoby nad 16 rokov v nepriaznivej sociálnej situácii formou sociálnych služieb a ďalších programov ako sú vzdelávacie akcie a kariérové poradenstvo. Poradňa je nezávislým miestom bezplatnej, diskrétnej a nestrannej pomoci, ...

Organizuje - letné tábory pre deti a mládež - pobytové balíčky pre rodiny s deťmi, semináre, kurzy - rodinné poradenstvo - dohodová organizácia pre náhradnú rodinnú starostlivosť - propagácia náhradnej rodinnej starostlivosti