V prípade psychických problémov je vhodné navštíviť psychologickú poradňu, kde vám pomôžu s individuálnymi psychickými problémami, ako sú depresie, nervozita, úzkosť a nízke sebavedomie, ďalej s migrénami, nespavosťou, tikmi, s výchovou alebo vzťahmi.

Integrační centrum Zahrada v Praze 3
Integračné centrum Záhrada v Prahe 3 je denný stacionár, ktorý sa venuje deťom s kombinovaným postihnutím. Zameriavame sa na poskytovanie kvalitných sociálnych služieb pre deti od šiestich rokov, ktoré trpia závažným mentálne alebo pohybovým postihnutím. Deťom ponúkame individuálne pedagogickú aj rehabilitačnú starostlivosť. Pomáhame tiež rodinám, ...
Digitus Mise, z.ú.
Digitus Misia, z.ú. je poskytovateľ sociálnych služieb. Spoločnosť vznikla primárne za účelom venovať sa sociálnym terénnym službám. Naším presvedčením je, že ponúkať poskytovanie sociálnej starostlivosti v domácnostiach občanov by mala byť prvou ponukou druhu sociálnej pomoci, až v druhom poradí potom všetky ponúkané ústavné zariadenia, domovy ...
Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola
služby - výukové programy na šiestich pracoviskách po celej Vysočine - vzdelávanie pedagógov.
Klinická psychologie Pastuchová s.r.o. Mgr. Martina Pastuchová
Spoločnosť Klinická psychológia Pastuchová s.r.o. prevádzkuje ordinácii detskej klinickej psychológie pre Bohumín, Orlov a okolie. Sídlime v Dolní Lutyně. Poskytujeme služby ordinácie klinickej psychológie a detskej klinickej psychológie. Zaoberáme sa Psychodiagnostika detí, dospievajúcich a dospelých na základe zdravotnej indikácie, pracujeme so ...
PHDR. ALICE STROSSOVÁ - dětský klinický psycholog
PhDr. Alice Štrossova prevádzkuje ordinácii detského klinického psychológa. Poskytujem psychodiagnostické vyšetrenie detí a dospelých a psychoterapiu (individuálnu i rodinnú). Nových pacientov prijímame po telefonickom dohovore. Nájdete nás v dvoch ordináciách v Opave a Vítkoviciach. Ordinácie detského klinického psychológa: - ...
PhDr. Kotrčová - Klinický psycholog
Klinický psychológ PhDr. Anna Kotrčová poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť v odbore klinickej psychológie pre deti i dospelých. Diagnostikujeme a následne zvolíme vhodnú terapiu pri úzkostných, depresívnych stavoch, psychosomatických ťažkostiach, rodinných či školských problémoch. Vykonávame tiež hypnózu. Ordinácie klinického ...
PHDR. DAGMAR PECHOVÁ, PSYCHOLOGICKÁ PÉČE O DĚTI A DOROST
Klinická psychologička PhDr. Dagmar Pechová sa zaoberá psychologickou starostlivosťou o deti a dorast. V našej ordinácii poskytujeme komplexné psychologické vyšetrenie, najčastejšie sa jedná o zisťovanie úrovne intelektových schopností detí, ich psychologického vývoja napr. Pre začatie školskej dochádzky alebo poradenstvo pri voľbe ...
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Centrum intervenčných a psychosociálnych služieb Libereckého kraja je príspevková organizácia Libereckého kraja, ktorá zastrešuje a riadi sociálne služby poskytované v rámci organizácie. Zameriavame sa na odborné sociálne poradenstvo, telefonickú krízovú pomoc a tiež prevádzku intervenčného centra. Intervenčné centrum Liberec je centrum pre ...
Služby - masáže - etikoterapia - osobnostný rozvoj - detoxikácia tela.

Činnosť: - športová psychológia.

Mgr. Peter Oroszy je psychoterapeut, supervízor. Služby: - koučing - supervízia - individuálna psychoterapia - moderovanie prípadových konferencií - odborná garancia projektov so sociálnou problematikou.

Kurzy, školenia: - komunikácia - osobný rast - etiketa a vzťahy - manželstvo a rodina

Denný stacionár. Starostlivosť o zdravotne, telesne a mentálne postihnuté osoby: - rozumová výchova - arteterapia - pracovná terapia - muzikoterapia - pohybová terapia - nácvik samostatnosti - socializácia - rehabilitácia - dramatická tvorba.

PhDr. Patrícia Anzari, CSc. vyvinula originálnu psychoterapeutickú metódu - Aktívna Egolýza®. Vytvárame pre pacienta silné, bezpečné zázemie, ponúkame hlboké vcítenie a zároveň škálu nekonvenčných, prirodzených spätných väzieb. Psychoterapeutická metóda Aktívna egolýza® ide veľmi do hĺbky, destruuje pýchu a egocentrizmus, čo nikdy nie je ...

Detské centrum komplexnej starostlivosti SANATORIUM DEMOSTHENES s.r.o. je neštátne zdravotnícke a predškolské zariadenie určené pre deti s rizikovým vývojom, ako je napríklad oneskorený vývoj pohybu, reči alebo už so stanovenou diagnózou vývojových porúch. Poskytujeme tiež poradenstvo pre rodičov, ktorí si nie sú istí vývojom alebo výchovou svojho ...

Spoločnosť PhDr. Anjela Vaculíková s.r.o. prevádzkuje ambulanciu klinickej psychológie, neštátne zdravotnícke zariadenia. Pracovisko je akreditované Ministerstvom zdravotníctva SR a školí psychológmi zaradené do předatestační prípravy. Poskytujeme psychoterapiu, psychodiagnostické vyšetrenie, neuropsychologické vyšetrenie, psychologické ...