Laboratórne chemikálie ako sú acetón, etanol, amoniak, organické a anorganické kyseliny, anilín, octany, oxid manganičitý, redukčné a oxidačné činidlá, katalyzátory, destilovaná voda a mnohé ďalšie sú potrebné v každom chemickom aj biologickom laboratóriu.