>> Nenašli ste, čo ste hľadali? Dopytová služba Evropskej databanky... >> Hľadáte obchodné príležitosti?Viac obchodných príležitostí...

Domovy pre seniorov

(záznamy 1/25 z 893)  strana 1 / 36

Domovy dôchodcov zabezpečia ubytovanie, stravu a zdravotnícke služby pre seniorov. Poskytujú nepretržitú sociálnu službu aj pre seniorov so zníženou sebestačnosťou a zdravotným hendikepom, spoločenské a záujmové aktivity a ošetrovateľskú starostlivosť.

(záznamy 1/25 z 893)  strana 1 / 36