Domovy dôchodcov zabezpečia ubytovanie, stravu a zdravotnícke služby pre seniorov. Poskytujú nepretržitú sociálnu službu aj pre seniorov so zníženou sebestačnosťou a zdravotným hendikepom, spoločenské a záujmové aktivity a ošetrovateľskú starostlivosť.