Agency worker company s.r.o., personální agentura, personální leasing
Pohřební služba Maurenc, Kaplice
Římskokatolická farnost Pečky
Obec Kněžičky
Obec Srní

O správny chod republiky a spokojnosť občanov sa starajú úrady a organizácie ako mestské a krajské úrady, finančné úrady, katastrálne úrady, súdy, ústavy pamiatkovej starostlivosti, riadenia prírodných zdrojov, colná správa a príspevkové organizácie.