O správny chod republiky a spokojnosť občanov sa starajú úrady a organizácie ako mestské a krajské úrady, finančné úrady, katastrálne úrady, súdy, ústavy pamiatkovej starostlivosti, riadenia prírodných zdrojov, colná správa a príspevkové organizácie.