Štátna správa a samospráva môže vyriešiť vaše problémy v oblasti bezpečnosti, životného prostredia, financií, štatistík, výstavby a správy ciest, pamiatkových záležitostí alebo taktiež v oblasti energetickej, potravinárskej, školskej a obchodnej inšpekcie.