Geodezie Harasta


Firma tworzy plany geometryczne dla inwentaryzacji budynków, podziału gruntów oraz wyznaczania służebności. Zapewnią również orientację konstrukcji linii oraz sporządzenie deklaracji zgodności, np. określenia granic terenu.

oddziały
Prosimy o kontakt formą pisemną
Strona (witryna) internetowa Geodezie Harasta
Strona (witryna) internetowa
Geodezie Harasta
www.geometraky.cz
Adres

Adres

Vendoli 68
Svitavy 569 14

harasta@geometraky.cz
+420 776 289 128

Znajdziesz nas również tutaj:

FacebookARES
captcha