1.Vzajemna poradenska a.s.


Rejskova 6, Plzen 301 00

Produkty
  • fundusze inwestycyjne, usługi ubezpieczenia majątku, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie na życie, konsultacje w sprawie produktów finansowych
  • ubezpieczenie domów, pokrycie szkód materialnych, rekompensata finansowa , klęski żywiołowe , kradziey i wandalizm
  • ubezpieczenie dziecka, niemożliwość wykonywania pracy, na śmierć, całkowite inwalidztwo, zdolność spłacania kredytu
  • ubezpieczenie obowiązkowe,ubezpieczenie na szyby, ubezpieczenie samochodu, usługi pomocy drogowej,ubezpieczenie pojazdu zastępczego , ubezpieczenie floty samochodowejsamochodowej

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha