Pavel Nemec


Dolni Cerekev 12, Dolni Cerekev 588 45

Produkty
  • montaż systemów gazowych, kontrola, konserwacja instalacji gazowyc , sieci rurociągów, usługi hydraulika, naprawy rurociągów i instalacji gazowej
  • instalacja pomp cieplnych, konstrukcja paneli słonecznych,realizacja ogrzewania podłogowego, kotły - realizacja, wymiany kotłów
  • montaż rur wodociągowych, przyłączy wody,rozprowadzanie wody i kanalizacji, instalacai wodomierzy, montaż baterii
  • systemy solarne, kolektory słoneczne, oczyszczalnie ścieków, urządzenia do testowania, tunele, odpuszczalnia

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha