Nagel Cesko s.r.o.


Zdebradska 68, Ricany - Jazlovice 251 01

Produkty
  • transport kontenerów po rzekach, ekspresowe przesyłki spedycja , transport przesyłek ponadgabarytowych , krajowy i międzynarodowy transport kombinowany
  • usługi logistyczne , przewóz ładunków, transport ładunków drobnicowych, transport drogą lądową
  • krajowy transport drogowy, krajowy transport ładunków ponadgabarytowych , usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
  • międzynarodowy przewóz ładunków , transport towarów samochodami ciężarowymi , ładunki nadmierne , transport materiałów sypkich
  • ekspresowy transport lotniczy, transport lotniczy osób , bilet lotniczy , ostatnie loty last minute , ubezpieczenia ,usługi
  • agencja celna, odprawy celne, doradztwo celne, celne szkolenia, przetwarzanie dokumentów celnych
  • wolna przestrzeń do składowania, zadaszone magazyny ,wynajem magazynu, skuteczne zarządzanie zapasami

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha