Milan Ludvik


c.p. 133, Krtiny 679 05
Praca:
- hydraulika
- ogrzewanie
- instalacja gazowa
- instalacja pompowa, systemy solarne

Produkty
  • centralne ogrzewanie, naprawa instalacji techniki grzewczej, usługi, ogrzewania podłogow , wymiana kotła, grzejniki ciała
  • montaż rur wodociągowych, przyłączy wody,rozprowadzanie wody i kanalizacji, instalacai wodomierzy, montaż baterii
  • pompy głębinowe, pompy do ciepłej wody, pompy hydrodynamiczne, pompy odśrodkowe , akcesoria do kompresorów
  • montaż systemów gazowych, kontrola, konserwacja instalacji gazowyc , sieci rurociągów, usługi hydraulika, naprawy rurociągów i instalacji gazowej
  • systemy solarne, kolektory słoneczne, oczyszczalnie ścieków, urządzenia do testowania, tunele, odpuszczalnia

Prosimy o kontakt formą pisemną
captcha