Tepelné spracovanie kovov, cementovanie, cementácia ocele

Tepelné spracovanie kovov ako je cementovanie ocele realizuje firma Q.I.P. s.r.o. Brno. Cementácia ocele, kalenie a zušľachťovanie s ochladzovaním v oleji.

Hľadáte profesionálov na cementovanie ocele? Firma Q.I.P. s.r.o. Brno vykonáva cementáciu ocele na súbore viacúčelových komorových pecí IPSEN s rozmerom vsádzky 400 x 600 x 900 mm, s plne programovateľným automatickým režimom činnosti a reguláciou uhlíkového potenciálu atmosféry pomocou kyslíkovej sondy.
Vhodné pre náročnú, malosériovú aj veľkosériovú výrobu.
Kalenie a zušľachťovanie s ochladzovaním v oleji. Popúšťanie - nízko a vysokoteplotné. Žíhanie - rekryštalizačné, na zníženie vnútorného pnutia, na mäkko, normalizačné.
Spracovanie v riadenej ochrannej atmosfére v šachtových peciach.

Ďalej cementácia:
Kalenie a zušľachťovanie s ochladzovaním v oleji.
Popúšťanie - nízko a vysokoteplotné.
Žíhanie - rekryštalizačné, na zníženie vnútorného pnutia, na mäkko, normalizačné.

Vykonáva sa na súbore šachtových pecí s rozmerom vsádzky priemer 700 mm x 2000 mm (max. 900 kg / vs.) s kalením do oleja.
Vhodné zvlášť pre dlhé rotačné súčasti, kusovú aj sériovú výrobu.Zadávateľom ponuky je firma 

Q.I.P. s.r.o.Kontaktný formulár
captcha