Q.I.P. s.r.o.


Sokolova 696/32, Brno 619 00
Firma Q.I.P. s.r.o. Brno je držiteľom certifikácie ČSN EN ISO 9001: 2016. V odbore strojárstvo poskytujeme zákazkové kalenie, tepelné a chemicko tepelné spracovanie kovov. Kalenie, popúšťanie, cementácia, žíhanie. Poradenstvo v odbore materiálovej inžinierstvo a materiálové skúšky v odbore

Medzi činnosti patrí:
- Strojárstvo
- Strojárska metalurgia
- Povrchová úprava kovov / NACE 25610 /
- Zákazkové kalenie, kaliarni

služby:
Výroba tepelne spracovaných odliatkov, obrobkov a výkovkov.
Súčasti z konštrukčných a nástrojových ocelí, liatin, zlievarenských a tvárnených hliníkových zliatin, farebných kovov.
Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov:
kalenie, zušľachťovanie a popúšťanie
-cementace, nitrocementácie
-nitridace, karbonitridace
-žíhání (normalizačné, na mäkko, na odstránenie pnutia)
-žíhání a vytvrdzovania hliníkových zliatin
-povrchová kalenie (indukčné VFA SF).
Technologické zariadenia:
-víceúčelové komorové pece s riadenou atmosférou
-solné kúpele
-šachtové pece
-vozové a komorové pece.

Vykonávame vysokofrekvenčné (VF) povrchové kalenie rotačných súčastí.
Kalenie prebieha indukčným ohrevom s ochladzovaním vody, pričom hĺbka prekalené vody je od 0, 5 do 2, 0 mm.
Maximálny rozmer kaleného dielu je priemer 420 mm a s upínacie dĺžkou do 500 mm.
Tento proces realizujeme na vysokofrekvenčným stroji GV 80.
Vykonávame stredofrekvenčné (SF) povrchové kalenie rotačných súčastí.
Kalenie prebieha indukčným ohrevom s ochladzovaním vody, pričom hĺbka prekalené vody je od 2, 0 do 8, 0 mm.
Maximálny rozmer kaleného dielu je priemer 150 mm a s upínací dĺžkou do 1 600 mm.
Tento proces realizujeme na středofrekvenčním stroji SP 01.
Vždy je potrebné vopred konzultovať tvar, veľkosť a ďalšie parametre dielu aj kalenej plochy.


poradenstvo:
Expertné a poradenská činnosť v oblasti materiálového inžinierstva.

Materiálové skúšky v odboroch:
-světelná aj elektrónová metalografie, defektoskopia
mechanický skúšky
Skúška mikrotvrdosti a chemické analýzy.

Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Tepelné a chemicko tepelné spracovanie kovov - žíhanie, kalenie, popúšťanie

Tepelné a chemicko tepelné spracovanie kovov - žíhanie, kalenie, popúšťanie

Tepelným a chemicko tepelným spracovaním kovov sa zaoberá spoločnosť Q.I.P. s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vykonávame žíhanie, kalenie, popúšťanie, nitridáciu a iné povrchové úpravy. Tepelné a chemicko tepelné spracovanie kovov zabezpečuje firma Q.I.P. s.r.o. zákazkové kalenie z Brna. Procesy tepelného spracovania - žíhanie, kalenie, popúšťanie, cementácia, nitrocementácia, nitridácia a povrchové kalenie. Podľa požiadavky zákazníka sme schopní realizovať aj špeciálne technologické postupy tepelného spracovania kalenia, boridovania a tvárnených, liatych, konštrukčných a nástrojových ocelí, liatiny aj farebných kovov v širokom rozsahu technologických postupov. Výrobu zabezpečujeme na prevádzke Brno-Horní Heršpice, v troj-smennej a štvor-smennej nepretržitej prevádzke. Obráťte sa na nás.


Rovnanie rôznych kovových dielov - tepelné spracovanie prototypov

Rovnanie rôznych kovových dielov - tepelné spracovanie prototypov

Tepelným spracovaním prototypov sa zaoberá spoločnosť Q.I.P. s.r.o. z Brna v Českej republike, ktorá je súčasťou EÚ. Vykonávame rovnanie a iné technologické procesy pre úpravy kovových dielov. Rovnanie rôznych kovových dielov vykonáva naša spoločnosť Q.I.P. s.r.o. z Brna, ktorá sa zaoberá tepelným spracovaním prototypov pre strojársky priemysel. Vyrovnávanie vykonávame: - za tepla - pomocou hydraulických a vretenových lisov alebo plameňom - za studena - ručné naklepávanie povrchových vlákien dielov Okrem iného zabezpečujeme kalenie, žíhanie, cementáciu, popúšťanie a iné technologické postupy zmeny ocelí, liatin a ďalších farebných kovov. Prioritou je pre nás poskytovanie služieb na špičkovej úrovni vrátane komplexného servisu.


Zákazkové kalenie, kaliareň, zušľachťovanie, cementácia, povrchové kalenie

Zákazkové kalenie, kaliareň, zušľachťovanie, cementácia, povrchové kalenie

Zákazková kaliareň, tepelné a chemicko tepelné spracovanie kovov, žíhanie, kalenie, popúšťanie, cementácia, nitrocementácia a ďalšie úpravy vykonáva firma Q.I.P. s.r.o. z Brna. Hľadáte zákazkovú kaliareň? V tom prípade nás kontaktujte. Q.I.P. s.r.o. je firma, ktorá vykonáva tepelné a chemicko-tepelné spracovanie kovov: žíhanie, kalenie, popúšťanie, cementáciu, nitrocementáciu, povrchové kalenie a sídli v Brne. Ponúkame spracovanie: tvárnených, liatych, konštrukčných a nástrojových ocelí, liatiny a farebných kovov. Naša firma vlastní technologické zariadenia ako sú plne automatizované pece s riadenou atmosférou, súbory vzduchových pecí, pracovisko soľných kúpeľov, vysoko a strednofrekvenčné generátory a aplikačné stroje na povrchové kalenie. Ponúkame aj expertnú a poradenskú činnosť v oblasti materiálového inžinierstva. Neváhajte a obráťte sa na našu spoločnosť. Viac informácií nájdete na našich webových stránkach.


Žíhanie, kalenie, popúšťanie, cementácia, nitrocementácia, nitridácia a povrchové kalenie - zákazková kaliareň

Žíhanie, kalenie, popúšťanie, cementácia, nitrocementácia, nitridácia a povrchové kalenie - zákazková kaliareň

Žíhanie, kalenie, popúšťanie, cementácia, nitrocementácia, nitridácia a povrchové kalenie - zákazková kaliareň, to je firma Q.I.P. s.r.o. v Brne. Hľadáte firmu, ktorá sa špecializuje na žíhanie, kalenie, popúšťanie, cementáciu, nitrocementáciu, nitridáciu a povrchové kalenie? Potom sa obráťte na zákazkovú kaliareň - na firmu Q.I.P. s.r.o. v Brne. Naša firma je zameraná na poskytnutie komplexného servisu všetkým našim zákazníkom v odbore tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovov. Ponúkame spracovanie: - žíhanie, kalenie, popúšťanie, cementácia, nitrocementácia, nitridácia a povrchové kalenie tvárnených, liatych, konštrukčných a nástrojových ocelí, liatiny aj farebných kovov. Zrealizujeme taktiež špeciálne technologické postupy tepelného spracovania. Pre viac informácií nás kontaktujte alebo navštívte naše webové stránky.


Tepelné spracovanie kovov - žíhanie, metarulgia, vytvrdzovanie

Tepelné spracovanie kovov - žíhanie, metarulgia, vytvrdzovanie

Tepelné spracovanie kovov ako je žíhanie - metarulgia či vytvrdzovanie prebieha v riadenej ochrannej atmosfére vo viacúčelových peciach firmy Q.I.P. s.r.o. Brno. Jeden z procesov, ktorý robí firma Q.I.P. s.r.o. Brno u zákazkového kalenie je aj žíhanie a vytvrdzovanie. Žíhanie vykonávame za účelom zlepšenia niektorých vlastností, ako je napríklad povrchová tvrdosť a odstránenie účinkov niektorých operácií. Všetky tieto operácie sledujeme na technologickom zariadení: - on-line režim monitorovacieho systému technologických operácií - elektronická archivácia parametrov tepelného spracovania - doloženie priebehov vykonaných procesov tepelného spracovania. Naše viacúčelové pece - spracovanie v soľných kúpeľoch: - kalenie a žíhanie s ohrevom v soľnom kúpeli do teploty 950 ° C - termálne kalenie v soľnom kúpeli AS 140 v rozsahu teplôt 160 ° C - 180 ° C - izotermické kalenie a zušľachťovanie v soľnom kúpeli až do teploty 450 ° C pre oceľ, liatinu a ADI - popúšťanie v soľnom kúpeli do 450 ° C - maximálny pracovný rozmer zariadenia 600 x 500 x 750mm - ohrev v netoxickom soľnom kúpeli (K750) - kalenie v soľnom kúpeli AS 140, oleja alebo vody - vhodné pre tvarovo náročné diely s rizikom vzniku deformácií po tepelnom spracovaní - kusová aj sériová výroba. Spracovanie vo vzduchových peciach: - kalenie a zušľachťovanie s ochladzovaním do oleja a vody - nízko a vysokoteplotné popúšťanie, žíhanie - tepelné spracovanie sa vykonáva na súbore komorových pecí - rozmer vsádzky 600 x 500 x 1000 mm) a vo vozňovej peci - rozmer vsádzky 2000 x 1000 x 550 mm. Tepelné spracovanie Al- zliatiny: - rozpúšťacie žíhanie a vytvrdzovanie - vykonáva sa na súbore šachtových popúšťacích pecí - rozmer vsádzky Ø 700 x 1000 mm) - v nízkoteplotných popúšťacích peciach pre vytvrdzovanie Al-zliatin -rozmer vsádzky 1500 x 1200 x 600 mm.


Tepelné spracovanie kovov, cementovanie, cementácia ocele

Tepelné spracovanie kovov, cementovanie, cementácia ocele

Tepelné spracovanie kovov ako je cementovanie ocele realizuje firma Q.I.P. s.r.o. Brno. Cementácia ocele, kalenie a zušľachťovanie s ochladzovaním v oleji. Hľadáte profesionálov na cementovanie ocele? Firma Q.I.P. s.r.o. Brno vykonáva cementáciu ocele na súbore viacúčelových komorových pecí IPSEN s rozmerom vsádzky 400 x 600 x 900 mm, s plne programovateľným automatickým režimom činnosti a reguláciou uhlíkového potenciálu atmosféry pomocou kyslíkovej sondy. Vhodné pre náročnú, malosériovú aj veľkosériovú výrobu. Kalenie a zušľachťovanie s ochladzovaním v oleji. Popúšťanie - nízko a vysokoteplotné. Žíhanie - rekryštalizačné, na zníženie vnútorného pnutia, na mäkko, normalizačné. Spracovanie v riadenej ochrannej atmosfére v šachtových peciach. Ďalej cementácia: Kalenie a zušľachťovanie s ochladzovaním v oleji. Popúšťanie - nízko a vysokoteplotné. Žíhanie - rekryštalizačné, na zníženie vnútorného pnutia, na mäkko, normalizačné. Vykonáva sa na súbore šachtových pecí s rozmerom vsádzky priemer 700 mm x 2000 mm (max. 900 kg / vs.) s kalením do oleja. Vhodné zvlášť pre dlhé rotačné súčasti, kusovú aj sériovú výrobu.