Tepelné spracovanie kovov - žíhanie, metarulgia, vytvrdzovanie

Tepelné spracovanie kovov ako je žíhanie - metarulgia či vytvrdzovanie prebieha v riadenej ochrannej atmosfére vo viacúčelových peciach firmy Q.I.P. s.r.o. Brno.

Jeden z procesov, ktorý robí firma Q.I.P. s.r.o. Brno u zákazkového kalenie je aj žíhanie a vytvrdzovanie. Žíhanie vykonávame za účelom zlepšenia niektorých vlastností, ako je napríklad povrchová tvrdosť a odstránenie účinkov niektorých operácií.

Všetky tieto operácie sledujeme na technologickom zariadení:
- on-line režim monitorovacieho systému technologických operácií
- elektronická archivácia parametrov tepelného spracovania
- doloženie priebehov vykonaných procesov tepelného spracovania.

Naše viacúčelové pece - spracovanie v soľných kúpeľoch:
- kalenie a žíhanie s ohrevom v soľnom kúpeli do teploty 950 ° C
- termálne kalenie v soľnom kúpeli AS 140 v rozsahu teplôt 160 ° C - 180 ° C
- izotermické kalenie a zušľachťovanie v soľnom kúpeli až do teploty 450 ° C pre oceľ, liatinu a ADI
- popúšťanie v soľnom kúpeli do 450 ° C
- maximálny pracovný rozmer zariadenia 600 x 500 x 750mm
- ohrev v netoxickom soľnom kúpeli
(K750)
- kalenie v soľnom kúpeli AS 140, oleja alebo vody
- vhodné pre tvarovo náročné diely s rizikom vzniku deformácií po tepelnom spracovaní
- kusová aj sériová výroba.


Spracovanie vo vzduchových peciach:
- kalenie a zušľachťovanie s ochladzovaním do oleja a vody
- nízko a vysokoteplotné popúšťanie, žíhanie
- tepelné spracovanie sa vykonáva na súbore komorových pecí - rozmer vsádzky 600 x 500 x 1000 mm) a vo vozňovej peci - rozmer vsádzky 2000 x 1000 x 550 mm.

Tepelné spracovanie Al- zliatiny:
- rozpúšťacie žíhanie a vytvrdzovanie
- vykonáva sa na súbore šachtových popúšťacích pecí - rozmer vsádzky Ø 700 x 1000 mm)
- v nízkoteplotných popúšťacích peciach pre vytvrdzovanie Al-zliatin -rozmer vsádzky 1500 x 1200 x 600 mm.Zadávateľom ponuky je firma 

Q.I.P. s.r.o.Kontaktný formulár
captcha