Vedecký výskum fyziky plazmy a jeho aplikácie Praha

Hlavnou náplňou spoločnosti Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. je vedecký výskum fyziky plazmy a jeho aplikácie.

Naša činnosť zahŕňa výskum a vývoj týchto oblastí:
- termojadrové zlučovanie (riadené)
- Proces plazmového striekania
- Odstránenie odpadov v plazme
- Interakcia plazmy s ďalším skupenstvom
- Generátory plazmy
- Elektrické výboje a ich využitie

Snažíme sa úspešne riešiť všetky problémy súvisiace s plazmou a prichádzať neustále na nové poznatky v tejto oblasti.

Ústav sa skladá z viacerých oddelení, ktoré sú určené pre rôzne činnosti (napríklad Tokamak, centrum TOPPTEC).

Sme jedným z 53 vedeckých ústavov Akadémie vied Českej republiky.
Ústav sa nachádza v Prahe 8 - Libeň.Zadávateľom ponuky je firma 

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.Kontaktný formulár
captcha