Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.


Za Slovankou 1782/3, Praha 8 - Libeň 182 00
Vedecký inštitút Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. sa venuje vedeckým výskumom fyziky plazmy a jeho aplikáciami. Akadémia vied Českej republiky je tvorená z 53 vedeckých ústavov a my sme jedným z nich.

Výskum, vývoj:
- riadené termojadrové zlučovanie
- využitie elektrických výbojov
- generátory plazmy
- interakcia plazmy s inými skupenstvami hmoty
- likvidácia odpadov v prúde plazmy
- procesy plazmového striekania
- riešenie ďalších problémov súvisiacich s plazmou.

Naše oddelenie:
- Tokamak (dodatočný ohrev plazmy, energetika, vákuové systémy, systém riadenia a zberu dát)
- impulzné systémy (výskum sa zameriava na štúdium plazmy vytvorenej za pomoci impulzných vysokonapäťových elektrických výbojov v plynoch a kvapalinách, aplikácie)
- termická plazma (štúdium fyzikálnych procesov pri technologických aplikáciách termickej plazmy, teoretické modelovanie oblúkových výbojov a prúdu plazmy, Výskum vlastností termickej plazmy)
- materiálové inžinierstvo (skúmanie fyzikálnych a chemických procesov v materiáloch po ich interakcii s plazmou)
- laserová plazma (experimentálny a teoretický výskum a aplikácia plazmy vytváranej laserovými zväzkami s veľkým výkonom)
- centrum TOPPTEC (regionálne centrum špeciálnej optiky a optoelektronických systémov.)

Produkty
  • vedecko-výskumná činnosť, realizácia vedeckých projektov, výskumné práce v teréne, vývojové laboratória
Kontaktný formulár
captcha

Produkty
Vedecký výskum fyziky plazmy a jeho aplikácie Praha

Vedecký výskum fyziky plazmy a jeho aplikácie Praha

Hlavnou náplňou spoločnosti Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. je vedecký výskum fyziky plazmy a jeho aplikácie. Naša činnosť zahŕňa výskum a vývoj týchto oblastí: - termojadrové zlučovanie (riadené) - Proces plazmového striekania - Odstránenie odpadov v plazme - Interakcia plazmy s ďalším skupenstvom - Generátory plazmy - Elektrické výboje a ich využitie Snažíme sa úspešne riešiť všetky problémy súvisiace s plazmou a prichádzať neustále na nové poznatky v tejto oblasti. Ústav sa skladá z viacerých oddelení, ktoré sú určené pre rôzne činnosti (napríklad Tokamak, centrum TOPPTEC). Sme jedným z 53 vedeckých ústavov Akadémie vied Českej republiky. Ústav sa nachádza v Prahe 8 - Libeň.