Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ


Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ
Odbor potravinárstva ponúka široké možnosti uplatnenia, ak Vás láka štúdium v tomto odbore, príďte študovať do ČR a prihláste sa na VOŠP Kroměříž - vyššie odborné štúdium v odbore Spracovanie mlieka, Analýza potravín alebo Technológia a hygiena potravín, odbory sú určené pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Štúdium je denné trojročné alebo kombinované štvorročné zakončené absolutóriom, ktoré zahŕňa obhajobu záverečnej absolventskej práce a skúšky z odborných predmetov, a z cudzieho jazyka.

Absolventi sú schopní pracovať na vyšších riadiacich funkciách a rozhodovacích pozíciách v oblasti prípravy potravinárskych surovín, vývoja nových výrobkov a výroby a kontroly potravín. Môžu zastávať pozície vo výrobe potravinárskych prevádzok, v prevádzke hromadného stravovania, obchodných organizáciách a štátnej správe (napr. laboratórium štátneho dozoru potravín, štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia).

Ďalšie podrobnosti o štúdiu získate na našom webe.
VIAC PONÚK FIRMY

Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2023/2024, prípravné kurzy na skúšky

Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2023/2024, prípravné kurzy na skúšky
Blíži sa termín 1. marec, dôležitý pre žiakov základných škôl - dátum, do kedy musia podať prihlášku na strednú školu. Stredná škola mliekarenská - SPŠM Kroměříž Vás pozýva na prijímacie konanie 2023/2024. Kto sa cíti nepripravený na testy, môže na našej škole absolvovať prípravné kurzy na ...
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
WEBOVÁ STRÁNKA
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.potravinarska-skola.cz
Adres

Adres

Štěchovice 4176
Kroměříž 767 01

vospaspsm@vospaspsm.cz
+420 573 334 937


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramARES
captcha