Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ


Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ
Odbor potravinárstva ponúka široké možnosti uplatnenia, ak Vás láka štúdium v tomto odbore, príďte študovať do ČR a prihláste sa na VOŠP Kroměříž - vyššie odborné štúdium v odbore Spracovanie mlieka, Analýza potravín alebo Technológia a hygiena potravín, odbory sú určené pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Štúdium je denné trojročné alebo kombinované štvorročné zakončené absolutóriom, ktoré zahŕňa obhajobu záverečnej absolventskej práce a skúšky z odborných predmetov, a z cudzieho jazyka.

Absolventi sú schopní pracovať na vyšších riadiacich funkciách a rozhodovacích pozíciách v oblasti prípravy potravinárskych surovín, vývoja nových výrobkov a výroby a kontroly potravín. Môžu zastávať pozície vo výrobe potravinárskych prevádzok, v prevádzke hromadného stravovania, obchodných organizáciách a štátnej správe (napr. laboratórium štátneho dozoru potravín, štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia).

Ďalšie podrobnosti o štúdiu získate na našom webe.
VIAC PONÚK FIRMY

Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2019, prípravné kurzy na skúšky

Prijímacie konanie na SPŠM Kroměříž 2019, prípravné kurzy na skúšky
Blíži sa termín 1.3.2019 dôležitý pre žiakov základných škôl - dátum, do kedy musia podať prihlášku na strednú školu. Stredná škola mliekarenská - SPŠM Kroměříž Vás pozýva na prijímacie konanie 2019. Kto sa cíti nepripravený na testy, môže na našej škole absolvovať prípravné kurzy na skúšky v ...
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž VOŠP a SPŠM Kroměříž
WEBOVÁ STRÁNKA
Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž
www.potravinarska-skola.cz
Adres

Adres

Štěchovice 4176
Kroměříž 767 01

vospaspsm@vospaspsm.cz
+420 573 334 937


Nájdete nás aj tu:

FacebookInstagramARES
captcha