Vyššie odborné štúdium v odbore potravinárstva v ČR na VOŠ

Odbor potravinárstva ponúka široké možnosti uplatnenia, ak Vás láka štúdium v tomto odbore, príďte študovať do ČR a prihláste sa na VOŠP Kroměříž - vyššie odborné štúdium v odbore Spracovanie mlieka, Analýza potravín alebo Technológia a hygiena potravín, odbory sú určené pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Štúdium je denné trojročné alebo kombinované štvorročné zakončené absolutóriom, ktoré zahŕňa obhajobu záverečnej absolventskej práce a skúšky z odborných predmetov, a z cudzieho jazyka.

Absolventi sú schopní pracovať na vyšších riadiacich funkciách a rozhodovacích pozíciách v oblasti prípravy potravinárskych surovín, vývoja nových výrobkov a výroby a kontroly potravín. Môžu zastávať pozície vo výrobe potravinárskych prevádzok, v prevádzke hromadného stravovania, obchodných organizáciách a štátnej správe (napr. laboratórium štátneho dozoru potravín, štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia).

Ďalšie podrobnosti o štúdiu získate na našom webe.

Kontaktný formulár
captcha