HTB - Požární ochrana a.s.


Spoločnosť HTB - Požiarna ochrana a.s. so sídlom v Ostrave a s pobočkou v Jihlave, sa špecializuje na komplexné služby v oblasti PO i BOZP. Vykonávame servis hasiacich prístrojov, plnenie CO2, revízie a periodické kontroly tlakových nádob.

Dodávame po celej Českej republike.

Servisnej činnosti:
- kontroly, opravy, plnenie, tlakové skúšky hasiacich prístrojov
- kontroly požiarnych klapiek a vodovodov
- revízia tlakových nádob stabilných
- revízie a kontrola stabilných a polostabilných zariadení
- periodické kontroly a skúšky tlakových fliaš a zväzkov

Dodávka:
- hasiace prístroje - prenosné aj pojazdné: práškové, s náplňou CO2, penové, vodné, hmlové, plynové
- plávajúce čerpadlá
- elektrocentrály
- hlásiče dymu
- detektory plynov
- hydrantové systémy a hydrantové techniku

Plnenie plynom CO2 od 100 g až po 100 kg.

Služby v PO aj v BOZP:
- spracovanie technických správ a dokumentácie
- analýza rizík, školenie a odborná príprava
- poradenstvo - určenie počtu hasiacich prístrojov
- preventívne kontroly
- dodávky vecných prostriedkov požiarnej ochrany

školenia:
Vykonávame výcvikové kurzy na kontroly hasiacich prístrojov:
- základná pre nové servisných technikov
- obnovovacie - periodické školenie
- výcvikové kurzy pre vykonávanie údržby, oprava a plnenie hasiacich prístrojov

Všetky naše hasiace prístroje vyrábame podľa platných noriem a v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Pobočka v Jihlave:
adresa:
Rantířovská 13/15, 586 01 Jihlava, Horné Kosov
Milan Čermák - riaditeľ pobočky
+420 724 978 221
milan.cermak@htb-po.cz

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA HTB - Požární ochrana a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
HTB - Požární ochrana a.s.
www.htb-po.cz
Adres

Adres

Nádražní 3113/128
Moravská Ostrava 702 00

ostrava@htb-po.cz
+420 596 133 903


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha