Green Waste Services, s.r.o.
Odpadové hospodářství Semily


  • práca s odpadmi, skladovanie odpadov, nakladanie s odpadmi, prevádzkovanie skládok odpadu, prevádzkovanie zberných dvorov

  • výkup šrotu, zber papiera, výkup triedeného odpadu, zber nebezpečného odpadu, zber bioodpadu, výkup elektroodpadu

  • inštalácia siete odpadkových košov, separácia odpadov, odstránenie odpadov, priama recyklácia, nepriama recyklácia
Spoločnosť Green Waste Services, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Zameriavame sa nielen na zber, výkup, alebo zneškodnenie, ale zabezpečujeme tiež spracovanie, recyklácia či úpravy pre jeho ďalšie využitie. Prevádzkujeme zberné suroviny, kde vykupujeme všetky farebné kovy, plast a papier. Vykonávame tiež likvidácia nebezpečných odpadov.
Medzi ďalšie činnosti, ktoré vykonávame je čistenie upchatých kanalizácií, odstraňovanie havárií a obnovenie priechodnosti kanálov. Obciam a podnikom ponúkame ekologické poradenstvo, vrátane spracovania žiadostí pre nakladanie s odpadmi, dodávame tiež odpadovej nádoby pre triedenie jednotlivých surovín.

Odpadové hospodárstvo, služby:
 - zber, výkup odpadov vrátane nebezpečných
 - prevoz a skladovanie nebezpečných odpadov
 - likvidácia, recyklácia odpadov
 - ekologické poradenstvo pre podniky a obce
 - dodávky odpadových nádob
 - skartácia podnikových dokumentov termickú cestou
 - akreditované vzorkovanie odpadu a odpadových vôd, zabezpečenie laboratórneho rozboru a spísaní protokolu
 - čistenie kanalizácií a odstraňovanie havárií.

Zberné suroviny, výkup, recyklácia:
 - vykupujeme: farebné kovy, železo, plasty, papier, odpady s obsahom drahých kovov, CuSn4-10 a cín, odpady na báze plast a kov
 - triedenie, zužitkovanie odpadov.

Naša spoločnosť disponuje vlastnou zvozovou technikou a využíva moderné technológie na recykláciu a spracovanie druhotných surovín. Prevádzkareň sa nachádza na adrese Tyršova 20, Rovensko pod Troskami.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA Green Waste Services, s.r.o. Odpadové hospodářství Semily
WEBOVÁ STRÁNKA
Green Waste Services, s.r.o.
www.greenws.cz
Adres

Adres

U Mlýna 302
Rovensko pod Troskami 512 63

info@greenws.cz
+420 777 500 885


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha