EXPLO-MINE spol. s r. o.


Chlumova 1436/3, Jihlava 1 586 01


IČO: 60754567
DIČ: CZ60754567
Okres: Jihlava
Štát: Česká republika
Pr. forma: spoločnosť s r. o.
Počet zamestnancov: do 5 zamestnancov
Obrat: do 185 tis. €
Kontaktná osoba: Ing. Emanuel Šticha

Produkty
  • inžinierska geodézia, geodetické práce, vytyčovanie stavebných objektov, projektovanie geologických prác, realizácia geologických prác, hydrogeologické prieskumy, inžiniersko-geologické prieskumy
  • pohony motorov, benzín a motorová nafta, zemný plyn, propán bután, letecký petrolej, čerpacie stanice pohonných hmôt
  • spracovanie železnej rudy, spracovanie drahých kovov, rudy z farebných kovov
  • geologické a geodetické práce, meranie pôdneho radónu, banícka činnosť, ložiskové prieskumy, dobývanie surovín
  • surová nafta, petrochemický priemysel, petrolej a vykurovacie oleje, zemný olej, benzín a motorová nafta

Kontaktný formulár
captcha