SEVEROČESKÁ PAPÍRNA, s. r.o.
Výroba a prodej šedé strojní lepenky

CZKPapírna Teplice

  • recyklácia odpadov, nakladanie s odpadmi, likvidácia odpadov, triedenie papieru, triedenie kovov, triedenie skla, zber batérií
  • prevádzka skládky odpadu, zberný dvor, triedenie odpadov, ekologická likvidácia vrakov, odpadové hospodárstvo
  • výroba papierenského tovaru, výroba vlnitej lepenky, kašírovanej lepenky, baliaceho papiera, darčekové krabičky, kartónové krabice


Katalóg firiem:    

Papierové obaly a škatule

,  

Recyklácia a likvidácia odpadov

,  

Zber a výkup odpadov

,