AZ elektroprojekce s.r.o.
Měření a regulace Praha


Projekčné, inžinierska a dodávateľská činnosť v odbore elektro.

Zhotovíme projektovú dokumentáciu v obore
- slaboprúd
- silnoprúd
- meranie
- regulácia.

Štruktúra firmy pozostáva zo štyroch skupín:
 - 1.skupina - silnoprúd - zameranie na technologické elektrorozvody
 - 2. skupina - silnoprúd - energetika nízkeho až veľmi vysokého napätia (NN, VN)
 - 3. skupina - slaboprúd a zabezpečovacie systémy (EZS, CCTV)
 - 4. skupina - riadiace systémy, meranie a regulácia (BMS, MaR (

Vyhotovenie projektovej dokumentácie v profesii elektro nasledujúcich stupňov:
 - dur - dokumentácia pre územné rozhodnutie - riadenie
 - DSP - dokumentácia pre stavebné povolenie
 - DVZ - dokumentácia pre výber zhotoviteľa
 - DPS - dokumentácia pre realizáciu stavby
 - realizačnej dokumentácie
 - dodávateľská dokumentácia
 - dokumentácie skutočného stavu
 - návrhy rekonštrukciou
 - dieselagregáty mobilná
 - stabilný dieselagregáty
 - náhradné zdroje elektrického napätia
 - technické dozory na stavbe pre investora event. dodávateľa
 - posudky technického stavu, recenzie, pasportizácia, návrhy ekonomickej optimalizácie
 - vyhodnotenie ponúk v uvedených odboroch
 - návrhy na úspory v rámci dodávok.

Zabezpečujeme koordináciu so všetkými ostatnými profesiami.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA AZ elektroprojekce s.r.o. Měření a regulace Praha
WEBOVÁ STRÁNKA
AZ elektroprojekce s.r.o.
www.azep.cz
Adres

Adres

Přemyšlenská 13a
Praha 8 - Kobylisy 182 00

azep@azep.cz
+420 284 007 631


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha