DAP. a.s.


Rekonštrukcia a údržba pozemných
komunikácií na území Prahy a okolia

vykonávame:
- dláždičské-asfaltérske práce
Pokladanie kameňov:
- rekonštrukcia chodníkov, dlažieb, peších
  zón
- výstavba, opravy chodníky, pešie zóny
- vozovky, pozemné komunikácie
Asfaltérske práce:
- opravy výtlkov, cesty, vozovka
- pokládka súvislých plôch liatym
  asfaltom, asfaltové zmesi
- pokládka asfaltového povrchu, asfaltové výrobky
- obalenú drví-živicou

Pracujeme v systéme kvality a vlastníme
certifikát podľa STN EN ISO 9001: 2001
pre tieto výrobné procesy:
- zhutnené asfaltové vrstvy
- liate asfalty
- stabilizované podklady
- nestmelené vrstvy
- dlažby a dielce
- zemné práce

Rýchlo a pružne riešime akékoľvek
havarijné situácie v oblasti Prahy.
Na konkrétnu požiadavku TSK, PVK.
Sme schopní havarijné závady odstrániť
v pracovnej aj mimopracovnej dobe, pracujeme
v pohotovostnom režime cez soboty,
nedele a sviatky, 365 dní v roku

Firma DAP a.s. je zaradená do registra
firiem TSK hl. m. Prahy pre rekonštrukcie
a údržbu vozoviek a chodníkov ..

Disponujeme medzisklady pre uloženie
materiálu, sute a zeminy.
Materiálne a technické vybavenie našej
firmy tvoria tieto stroje a mechanizmy:
- nákladné automobily LIAZ, TATRA, AVIA
- UNC, MC 25 - sklápač
- hutniaci stroje a drobná mechanizácia ..

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA DAP. a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
DAP. a.s.
www.dap.cz
Adres

Adres

Sarajevská 1498/17
Praha 2 120 00

dap@dap.cz
+420 222 560 202


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha