ELMAR group spol. s r.o.


  • ventily na radiátory, kohútiky na radiátory, expanzné nádoby, teplomery a manometre, poistné a odvzdušňovacie ventily

  • laboratórne meracie prístroje, revízne meracie prístroje, príslušenstvo k meracej technike, hlukomery, otáčkomery

  • klimatizačné jednotky, kúrenie a chladenie, regulačné zariadenia, priemyselná filtrácia, špeciálne ventilátory
Spoločnosť ELMAR group, s.r.o. sa už niekoľko rokov zaoberá regulačnému systémy. Našim hlavným cieľom je meranie a regulácie pre technológie vykurovania, chladenia a klimatizácie vrátane ich dodávky a montáže a to nielen v okolí Prostějova. Zabezpečíme vám riadenie všetkých druhov energií.

Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v obore sme schopní optimalizovať už hotové riešenia a tiež v našich riešení vždy kladieme dôraz na efektívne využitie vložených nákladov.

Projekcia elktro a MaR technológie
- odborná konzultácia, poradenstvo a návrh optimálneho riešenia daného problému s nadväznosťou na ovládané technológie
- zabezpečenie projektovej dokumentácie, ktorá je spracovávaná pomocou systémov CAD
- zakreslenie výsledného stavu vykonaného diela
- sme schopní spracovať projekty nielen pre zdroje tepla, administratívne budovy a zimné štadióny, ale aj na ostatné oblasti merania a regulácie.

Realizácia a montáž MaR technológie
- systémy merania a regulácie inštalujeme pre technológie vykurovanie, chladenie, klimatizácie, vzduchotechniky a riadenie spotreby všetkých druhov energií
- zabezpečíme komplexné riadenie technologických procesov budov a zariadení
- tvorba kvalitného programového vybavenia na riadenie systému
- dodávky systémov, komponentov, prístrojov a ostatných materiálov
- riadené montáže (eliminovaniu rušivých vplyvov)
- tvorba grafických dispečerských centrál
- sprevádzkovanie a nastavenie systému.

Zameriavame sa na realizáciu projektov v rôznych odvetviach (rodinné domy, veľké komerčné objekty, centrálne zdroje vykurovania miest).

Servis a kalibrácia technológie MaR
- pravidelný servis zariadení a systémov meracej a regulačnej technológie vykurovania, chladenia, klimatizácie a vzduchotechniky
- kalibrácia čidiel (zaistenie bezpečia v domácnosti i v prevádzke)
- zabezpečenie okamžitého servisu v prípade havárie
- optimalizácia prevádzkovaných systémov.

Projekcia, dodávky, montáž vrátane SW vybavenia v oblasti:
- meranie a regulácia (MaR) vykurovanie, chladenie, klimatizácie, úpravne vody
- riadenie jednotlivých miestností - systémy IRC
- dispečerské systémy - vzdialené riadenie
- frekvenčné meniče pre pohony
- regulácia spotreby energií - elektrické, tepelné
- inteligentné budovy-EZS, ACS, CCTV

Podporované regulačné systémy:
- MaR-HONEYWELL, Johnson Controls, Siemens, AMIT
- Frekvenčné meniče-ELIN, Danfoss
- Meranie-HONEYWELL, COMMET systém
- EZS, ACS-HONEYWELL, Inner Range, Paradox.

ISO 9001.

Obchodné značky:

Johnson Controls, Siemens, AMIT

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA ELMAR group spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
ELMAR group spol. s r.o.
www.elmargroup.cz
Adres

Adres

Smržická 115/13
Prostějov 796 01

elmarpv@elmarpv.cz
+420 582 337 725


Nájdete nás aj tu:

ARES
captcha