ROBICONT Robert Lučan
Průmyslový sběrný dvůr Chropyně


  • tuzemská preprava nákladov, tuzemská kamiónová doprava, tuzemská preprava poľnohospodárskych komodít, tuzemská železničná doprava

  • dlažby do interiérov, lepiace tmely, obklady do kúpeľní, škárovacie hmoty, špeciálne dlažby, sanita

  • vyhlbovanie základov, výkopy jám pre uloženie bazénov, úprava nerovného terénu, prípravné stavebné práce, zrovnávanie terénu, hĺbenie

  • odpadové hospodárstvo, zvoz odpadkov, likvidácia autovrakov, železné a neželezné kovy, úprava a spracovanie druhotných surovín

  • úprava druhotných surovín, výkup a spracovanie kovov, ekonomické využitie odpadu, recyklácia stavebnej sute

  • prepravné a skladové kontajnery, montované stavby z kontajnerov, výstavné stánky, maringotky a WC boxy

  • búracie a demolačné práce, žeriavničke práce, búranie oceľových konštrukcií, práca s ťažkou technikou
Spoločnosť ROBICONT sa zameriava na pristavenie a prenájom kontajnera na odpad.
Postaráme sa o odvoz odpadov vrátane likvidácie.

Poskytujeme aj zemné a výkopové práce v regióne Kroměříž, Zlínsky kraj.

Prenájom, pristavenie:
 -kontejnerů, kontajnery.

Prevádzkovanie - priemyselný zberný dvor.
služby:
 -odvoz a likvidácia odpadu vrátane možnosti naloženie
 -přistavení kontajnera, odvoz a likvidácia odpadu
  kategórie "O" vrátane vystavenia dokladov podľa platnej
  legislatívy
 -vyklízení pivníc, pôd a budov.

Zemné a výkopové práce:
 - kopanie základov domu, bazénu, domové prípojky
 - terénne úpravy pozemkov vrátane odvozu materiálu
 - búranie, odstraňovanie drobných stavieb
 - výstavba a údržba parkovisko, odstavných plôch, chodníkov
 - búracie práce, práce búracím kladivom na minibagre.
K dispozícii šmykový nakladač UNC, minibager.

Ďalšie práce:
 - pokládka zámkovej dlažby
 - zasakovacích systémy - budovanie trativodu a vsakovacích KRECHT.

Kontajnerová doprava, preprava:
 -zásobování stavieb materiálom:
  -dovoz, odvoz - piesok, betón, materiál na paletách
 -rozvoz palivového dreva.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA ROBICONT Robert Lučan Průmyslový sběrný dvůr Chropyně
WEBOVÁ STRÁNKA
ROBICONT Robert Lučan
www.robicont.cz
Adres

Adres

Komenského 861, areál Fatra
Chropyně 768 11

robicont@robicont.cz
+420 737 316 095


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha