ROBICONT
Robert Lučan

CZKKontejnerová autodoprava - odvoz odpadu

  • tuzemská preprava nákladov, tuzemská kamiónová doprava, tuzemská preprava poľnohospodárskych komodít, tuzemská železničná doprava
  • dlažby do interiérov, lepiace tmely, obklady do kúpeľní, škárovacie hmoty, špeciálne dlažby, sanita
  • vyhlbovanie základov, výkopy jám pre uloženie bazénov, úprava nerovného terénu, prípravné stavebné práce, zrovnávanie terénu, hĺbenie
  • odpadové hospodárstvo, zvoz odpadkov, likvidácia autovrakov, železné a neželezné kovy, úprava a spracovanie druhotných surovín
  • úprava druhotných surovín, výkup a spracovanie kovov, ekonomické využitie odpadu, recyklácia stavebnej sute
  • prepravné a skladové kontajnery, montované stavby z kontajnerov, výstavné stánky, maringotky a WC boxy
  • búracie a demolačné práce, žeriavničke práce, búranie oceľových konštrukcií, práca s ťažkou technikou


Katalóg firiem:    

Demolačné práce

,  

Kontajnery, bunky a stánky

,  

Nákladná doprava tuzemská

,  

Obklady a dlažby

,  

Práce s odpadmi a skladovanie odpadov

,  

Recyklácia a likvidácia odpadov

,  

Zemné a výkopové práce

,