ROBICONT
Robert Lučan


Spoločnosť ROBICONT sa zameriava na pristavenie a prenájom kontajnera na odpad.
Postaráme sa o odvoz odpadov vrátane likvidácie.

Poskytujeme aj zemné a výkopové práce v regióne Kroměříž, Zlínsky kraj.

Prenájom, pristavenie:
 -kontejnerů, kontajnery.

Prevádzkovanie - priemyselný zberný dvor.
služby:
 -odvoz a likvidácia odpadu vrátane možnosti naloženie
 -přistavení kontajnera, odvoz a likvidácia odpadu
  kategórie "O" vrátane vystavenia dokladov podľa platnej
  legislatívy
 -vyklízení pivníc, pôd a budov.

Zemné a výkopové práce:
 - kopanie základov domu, bazénu, domové prípojky
 - terénne úpravy pozemkov vrátane odvozu materiálu
 - búranie, odstraňovanie drobných stavieb
 - výstavba a údržba parkovisko, odstavných plôch, chodníkov
 - búracie práce, práce búracím kladivom na minibagre.
K dispozícii šmykový nakladač UNC, minibager.

Ďalšie práce:
 - pokládka zámkovej dlažby
 - zasakovacích systémy - budovanie trativodu a vsakovacích KRECHT.

Kontajnerová doprava, preprava:
 -zásobování stavieb materiálom:
  -dovoz, odvoz - piesok, betón, materiál na paletách
 -rozvoz palivového dreva.

POBOČKY
Kontaktný formulár
WEBOVÁ STRÁNKA ROBICONT Robert Lučan
WEBOVÁ STRÁNKA
ROBICONT
www.robicont.cz
Adres

Adres

Komenského 861, areál Fatra
Chropyně 768 11

robicont@robicont.cz
+420 737 316 095


Nájdete nás aj tu:

FacebookARES
captcha