Mediekos Ambulance, s.r.o.
Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín

  • súkromné kliniky, plastická a estetická chirurgia, by-passové operácie, imunologická a alergologická ambulancia, totálne endoprotézy
  • preventívne mamografické vyšetrenie, ultrazvukové vyšetrenie, operácia kŕčových žíl laserom, duktografické vyšetrenie


Katalóg firiem:    Odborní lekári ostatní a terapeuti,