Ing. Jaromír Ferdian
ferdi
  • návrhy interiérov, spracovanie projektovej dokumentácie, projekty rodinných domov, vypracovanie štúdie stavby