Ing. Jaromír Ferdian
ferdi

CZK  • návrhy interiérov, spracovanie projektovej dokumentácie, projekty rodinných domov, vypracovanie štúdie stavby
  • technická kontrola stavebných prác, bezpečnostný dohľad stavieb, koordinácia stavebných prác, vedenie stavebného denníka


Katalóg firiem:    

Stavebný dozor

,