Ponuka bola vložená dňa:30.11.2015

Rehabilitácia a fyzioterapia, Vojtova metóda - Baťova nemocnica Zlín

Rehabilitácia a fyzioterapia, Vojtova metóda - Baťova nemocnica Zlín

Baťova nemocnica Zlín aplikuje na oddelenia rehabilitácie a fyzioterapie cvičenia u detí známe ako Vojtova metóda.
Pracovníci rehabilitačného oddelenia KNTB pomáhajú aj od bolestí chrbta a kĺbov rôzneho pôvodu.

Ak ste po operácii, úraze, alebo Vás trápi dlhotrvajúca bolesť chrbta a kĺbov vplyvom Vašej práce, v krajskej nemocnici v Zlíne máte možnosť podstúpiť rehabilitáciu a fyzioterapiu.

Rehabilitačnú starostlivosť Baťova nemocnice poskytuje všetkým chorým zo Zlína a okolia, nielen hospitalizovaným v KNTB.

Chorí sa na vyšetrenie musí objednať na tel. +420 577 552 010.

Rehabilitáciu u nás podstupujú deti aj dospelí - pomáhame pacientom po úrazoch, náhradách veľkých kĺbov, chorým s bolesťami v pohybovom aparáte, s neurologickými ochoreniami, po neurochirurgických operáciách a iných chorobách - cieľom je zlepšenie celkového stavu chorého.

U detských pacientov využívame cvičenia Vojtova metóda.

Spolupracujeme s odborníkmi z ďalších odborov.

Naše oddelenie patrí medzi vedúce oddelenie v kraji.
Je vybavené modernými prístrojmi pre fyzikálnu liečbu - elektroliečba, ultrazvuk, magnetoterapia, laser, pretlaková terapia Pneuvenom, termoterapia, vodoliečba vrátane teplého rehabilitačného bazéna a masážami.

Fyzioterapeuti majú kvalifikáciu na vykonávanie mobilizačných techník.
Máme špecializovaných pracovníkov pre Vojtovu metódu, Bobath koncept, ošetrenie sterilít podľa Mojžišovej.
Naša metodika pre rehabilitáciu u osteoporózy a na cvičenie panvového dna u stresovej inkontinencie je celoštátne uznávaná.

Poskytujeme rehabilitáciu a poradenstvo výkonnostným a vrcholovým športovcom zo Zlínskeho regiónu.

Text

Odosielateľ

captcha

Jednoduchá cesta do zahraničia

Kontaktný formulár


VIAC PONÚK FIRMY
Oddelenie ústnej, čeľustnej a tvárová chirurgie, KNTB, nemocnica Zlín

Oddelenie ústnej, čeľustnej a tvárová chirurgie, KNTB, nemocnica Zlín

Oddelenie ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie KNTB Zlín sa zameriava na starostlivosť v odbore maxilofaciálnej a dentoalveolárnej chirurgie a orofaciálnej onkológie. Krajská nemocnica T.Bati, a.s. prijíma na oddelenie ÚČOCH pacientov nielen z ďalších oddelení nemocnice, ale aj pacientov na ...

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Baťova nemocnice