Firmy, które zapewniają transportu budownictwa zajmują się głównie budową i remontem mostów, prowadzenia prac ziemnych, naprawa naziemnej komunikacji i utwardzonych placów zabaw, w budownictwie i remontach linii tramwajowych i realizacji sieci inżynieryjnych.