Nadzór jest istotny nie tylko z punktu widzenia prawa, ale również z powodu bezpieczeństwa i poprawności wykonania wszystkich operacji budowlanych. Nadzór gwarantuje stałą kontrolę wszystkich ważnych prac budowlanych, a to, z punktu widzenia dokumentacji projektowej i obowiązujących norm.